The Blog

More Story

Enväldets tyranni
Modet att hålla fast vid sin sak utan understöd av andra är en gåva. När jag skriver detta är jag i Köpenhamn. Danmark...