The Blog

More Story

Vintern är en påminnelse om hoppet
Här är ett kåseri jag skrev och som idag är infört i Karlskoga tidning. Jeez, det är inte en predikan, men du får...