The Blog

More Story

Spänning mellan ankomst och ankomst
Advent är förbi. Advent betyder ankomst och skall förbereda människor på det stora: att Gud blir människa. Tråkigt...