The Blog

More Story

Olika förhållningssätt till Närke
Ikväll har jag talat med ett otal människor. Två förhållningssätt stötte jag på i den livsavgörande frågan om hur relationen...