The Blog

More Story

Disktrasekonflikten i den svenska folksjälen
Sverige är splittrat i minst tre fraktioner. Disktrasan delar landet och allt beror på familjers traditioner, disktrasans...