The Blog

More Story

Är du och jag goda människor?
Är jag mot fattigdomen för att det är moraliskt korrekt att vara det eller för att jag aktivt bekämpar den?