The Blog

More Story

Det blir vad du gör det till
En gammal klyscha återupprepas: allt blir vad du faktiskt gör det till. Nej, det är inget nyandligt som jag vill föra...