The Blog

More Story

Utmaning: att använda imperativ
Jag har fått en utmaning från Maria och jag tar mig an den.imperativ (lat. (modus) imperativus ‘befallande (modusform)’,...