The Blog

More Story

Ett land - många språk
Sverige har fortfarande inget nationellt språk, men däremot sju inhemska minoritetspråk: svenska, finska, jiddisch, samiska...