The Blog

More Story

Gudstjänsten är en ikon av gemenskapen
Idag var jag väldigt nöjd, men inte tillfredställd, efter pingstdagens gudstjänst. Den bjöd en sällsam frid och jag kände...