The Blog

More Story

Predikoskrivande
Så här skriver jag predikan.Jag läser texterna för den kommande helgdagen.Jag väljer en text som tar upp något viktigt...