The Blog

More Story

Ärkebiskopen som himlens nyckelvaktare
Ärkebiskop Anders Wejryd skall spela Simon Petrus i Himlaspelet enligt Kyrkans tidning. Det är ju roligt att frågan gick...