The Blog

More Story

Problemet med att kunna snarlika alfabet
Min ryska skrivstil är det inte några större problem med. Däremot har den ända sedan gymnasiet ställt till problem:...