The Blog

More Story

Motiv för teologi
Som utbildad teolog anser jag att man skall kunna försvara sitt sätt att handla, argumentera och tycka. Har någon synpunkten...