The Blog

More Story

Anonymiteten i en prästs liv
Rätten att vara anonym när man talar med en präst har en stor betydelse. Många konfidenter (latin en som anförtror sig)...