The Blog

More Story

Skolans morgonandakt
Jag hittade boken "Skolans morgonandakt" av Einar Lilja i det gamla församlingshemmet i Björneborg. I förordet kan man läsa:Anlägger...