The Blog

More Story

Skäll och beröm
Många gånger får Svenska kyrkan 1) skäll och 2) beröm för sin otydliga andliga profil: 1) skäll för att vi bl. a. har omdefinierat...