The Blog

More Story

Att vara chef är dumhetsfrämjande
Från och med idag är jag tf kyrkoherde månaden ut. Den 21 september räknar jag med att börja arbeta heltid efter sjukskrivning....