The Blog

More Story

Jag, en romersk katolik
Ibland går jag på det dumma i att göra tester. Nu är det stillsam som lockat mig att göra ett. Resultatet ser ni här:You...