The Blog

More Story

Taizé i Örebro
Jag kom ihåg att jag var på ett Taizé-möte 1995 eller 1996 i Lund. Alla bänkarna i domkyrkan var borta. Så var det inte...