The Blog

More Story

Man vet aldrig vad som väntar
Majdagen var behaglig och jag steg in i lägenhetshuset. Mötet med änkemannen inför en begravning skulle inleda en annan...