The Blog

More Story

Att glänta på dörrar till en ny värld
Att komma i kontakt med språk är att glänta på en dörr till ett nytt rum. Idag har jag dristat mig till att skriva korta...