The Blog

More Story

Att inte fira nattvard
Långfredagen är den enda dagen som jag finner det motiverat att inte fira nattvard. Långfredagen gestaltar frånvaron,...