The Blog

More Story

Det är roligt att städa
Läs detta: Skurandets lov. Det här är humor jag tycker om. Vardagsnära och roligt!