The Blog

More Story

Ny mascara och lite puder
Min blogg kommer under några dagar att renoveras. Redan nu ser du kanske några exempel på det. Den 1 oktober byter typ.nu...