The Blog

More Story

Nyansernas skönhet
När kantorn gav mig de första tonerna på gudstjänstens avslutande benedicamus, gav hon en underliggande mörk ton, ett mörkt...